Studio Oslo Landskapsarkitekter

Vårt mål er å skape innovative og inspirerende uteområder som utformes på tvers av de tradisjonelle grensene mellom ulike designdisipliner, og tilfører nye dimensjoner til måten vi verdsetter, og deltar i det offentlige rom.


  • Les historien om Tøyenløftet

    Les historien om Tøyenløftet

  • Ny gang- og sykkelbru i Drammen

    Ny gang- og sykkelbru i Drammen

  • Nordic life in urban spaces

    Nordic life in urban spaces