Studio Oslo Landskapsarkitekter

Vårt mål er å skape innovative og inspirerende uteområder som utformes på tvers av de tradisjonelle grensene mellom ulike designdisipliner, og tilfører nye dimensjoner til måten vi verdsetter, og deltar i det offentlige rom.


 • Ny daglig leder

  Ny daglig leder

 • Parklets bygges nå

  Parklets bygges nå

 • SOLA i konkurranse om Fjordporten

  SOLA i konkurranse om Fjordporten

 • Resultater av parallelloppdraget for Sluppen

  Resultater av parallelloppdraget for Sluppen

 • Terrassen og Bruparken

  Terrassen og Bruparken