Studio Oslo Landskapsarkitekter

Vårt mål er å skape innovative og inspirerende uteområder som utformes på tvers av de tradisjonelle grensene mellom ulike designdisipliner, og tilfører nye dimensjoner til måten vi verdsetter, og deltar i det offentlige rom.


  • Eufemia B7 Bispevika

    Eufemia B7 Bispevika

  • Parkløft: Tøyen

    Parkløft: Tøyen

  • Campus Ås

    Campus Ås