Studio Oslo Landskapsarkitekter

Vårt mål er å skape innovative og inspirerende uteområder som utformes på tvers av de tradisjonelle grensene mellom ulike designdisipliner, og tilfører nye dimensjoner til måten vi verdsetter, og deltar i det offentlige rom.


 • Terrassen og Bruparken

  Terrassen og Bruparken

 • Takhage B7

  Takhage B7

 • Parkløft: Tøyen

  Parkløft: Tøyen

 • Om SOLA

  Om SOLA