Studio Oslo Landskapsarkitekter

Vårt mål er å skape innovative og inspirerende uteområder som utformes på tvers av de tradisjonelle grensene mellom ulike designdisipliner, og tilfører nye dimensjoner til måten vi verdsetter, og deltar i det offentlige rom.


 • SOLA flytter!

  SOLA flytter!

 • SOLA is hiring!

  SOLA is hiring!

 • Parallelloppdrag i Drammen

  Parallelloppdrag i Drammen

 • SOLA bygger på Tøyen

  SOLA bygger på Tøyen

 • Parklets 2.0 launch!

  Parklets 2.0 launch!