Studio Oslo Landskapsarkitekter

Vårt mål er å skape innovative og inspirerende uteområder som utformes på tvers av de tradisjonelle grensene mellom ulike designdisipliner, og tilfører nye dimensjoner til måten vi verdsetter, og deltar i det offentlige rom.


 • Ny gang- og sykkelbru i Drammen

  Ny gang- og sykkelbru i Drammen

 • Nordic life in urban spaces

  Nordic life in urban spaces

 • Offisiell åpning av Sørli lekepark

  Offisiell åpning av Sørli lekepark

 • Tre nye medarbeidere!

  Tre nye medarbeidere!

 • Rammeavtale for Parklets i Oslo

  Rammeavtale for Parklets i Oslo

 • SOLA på Arendalsuka!

  SOLA på Arendalsuka!