Kunstnerisk Utsmykking

Ashley og Ole har ved flere anledninger samarbeidet tett med kunstnere i forbindelse med tidligere prosjekter. Denne erfaringen ønsker vi å videreføre med nye samarbeid og utvikle inn i egne prosjekter og installasjoner.


Strømsø torg:

  • ‘Vannpaviljong’, kunstnere William Pye
  • ‘Bragernes, Strømsø og Tangen’, kunstnere Per Hurum


Bruparken: Statens vegvese

  • ‘Lytteringer’, kunstnere Marit Arnekleiv
  • ‘Slowly grinding the time…’, kunstner Gunnar H. Gundersen
  • ‘Hør’, kunstner Istvan Lisztes
  • Byport Drammen, lysinstallasjon Ashley Conn


Byport Lillesand: Statens vegvesen

  • ‘Micro/ Makro’, kunstnere Tor Lindrupsen


Aker Brygge: Norwegian Property

  • ‘South’, kunstnere Jacqueline Donarchie for Norwegian Properties
  • ‘Historkse spor – Kallenavn’ Expology v/ Åshild Historiske heller


Monierasken

  • Historiske Sviller, lysinstallasjon Ashley Conn

Kunstnerisk Utsmykking
#
#