Studio Oslo Landskapsarkitekter

Vårt mål er å skape innovative og inspirerende uteområder som utformes på tvers av de tradisjonelle grensene mellom ulike designdisipliner, og tilfører nye dimensjoner til måten vi verdsetter, og deltar i det offentlige rom.


 • Velkommen til Julie og Alida

  Velkommen til Julie og Alida

 • Les historien om Tøyenløftet

  Les historien om Tøyenløftet

 • Ny gang- og sykkelbru i Drammen

  Ny gang- og sykkelbru i Drammen

 • Nordic life in urban spaces

  Nordic life in urban spaces