Ny gang- og sykkel bru i Drammen

Forslaget for ny gang- og sykkelbru over Drammenselva av Team Studio Oslo, Nuno Arkitekter og Degree of Freedom er valgt som anbefalt alternativ av Drammen kommune! Brua strekker seg fra strandparken på nordside til Drammen stasjon på sørside av elva. Enda en gratulerer til vår samarbeidspartner Degree of Freedom som var også med i anbefalt forslag for ny Bybrua. Vi gleder oss til en enda finere elverom for Drammen!


#
#