Offisiell åpning av Sørli lekepark

Fredag 21. september åpnes parken offisielt av Byråd for Miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg og ordfører Marianne Borgen.


Åpningen markerer ferdigstillelsen av det første prosjektet som følge av anbefalingene i Parkløftrapporten, en del av Områdeløft Tøyen og Bydel Gamle Oslos arbeid for å bidra til at Tøyen oppleves som et trygt og inkluderende sted med en aktiv befolkning.

‘I utformingen av Sørli har man fokusert på å lage en mangfoldig lekepark med egen identitet gjennom fokus på sammenhengende ganglinjer, sikkerhet og oversikt for brukerne, varierte lek- og oppholdssoner, belysning og forsterkning av den eksisterende beplantningen.’

Samme helg er Sørli lekepark en del av Oslo Open House og SOLA vil være tilstede i parken både 22. og 23 september for å fortelle mer om prosessen og bakgrunnen for utformingen.

Parken ble ferdigstilt i juli, og har vært et populært tilholdssted gjennom sommeren

#
#