Sola is hiring

We’re looking for additional, enthusiastic colleagues!


Studio Oslo landskapsarkitekter, SOLA, are involved in an increasing amount of projects and construsctions, both in Oslo and around Norway.

We are looking for creative and talented landscape architects, urbanists or architects, who are interested in concept and design development for all project phases. Passionate, proactive and positive people, who want to engage in developing good relationships between the built environment, social conditions, landscape and ecology are encouraged to apply. Previous experience is welcomed, but not required.

We aim to fill two permanent positions. In addition we are looking for an intern to work 1-2 days a week. Spread the word and help us find the right people for SOLA.

Send your application with CV and portfolio to post@so-la.no with the subject «LANDSKAPSARKITEKT».

Should you have any questions please contact Ole Rydningen at :M +47 98 83 97 52SOLA SØKER NYE MEDARBEIDERE

Vi har bruk for flere engasjerte og dyktige kollegaer!

Studio Oslo landskapsarkitekter, SOLA, er involverte i en økende mengde oppdrag og byggeprosjekter i Oslo, Stavanger, Lillehammer for å nevne noen, og er derfor på utkikk etter nye folk.

Vi søker for øyeblikket etter en til to faste ansatte samt en praktikant som ønsker å jobbe 1- 2 dager i uken på siden av studiene. Spre gjerne ordet og hjelp oss med at finne de helt riktige menneskene som vil jobbe i SOLA.

SOLA søker etter landskapsarkitekt, gjerne med prosjekteringserfaring. SOLA er et engasjert og voksende kontor med ønske om å påvirke, bidra til, og utforme byutvikling, bygninger og landskap. Vi arbeider med utviklingen av en rekke spennende prosjekter innfor byrom, skole, boliger, parker, broer og analyser og har bruk for flere kolleger som har lyst til å delta i kontorets utvikling og posisjon innenfor faget.

Stillingen:

Vi søker derfor nye kollegaer, som har interesse for, og gjerne med solid erfaring fra, utvikling og prosjektering av alle landskapsarkitektfagets faser og oppgaver. Vi vil veldig gjerne motta søknader fra engasjerte, proaktive og positive mennesker, som vil være med til at utvikle sammenhengen mellom bygninger, sosiale forhold, landskap og biologi.
Vi søker nysgjerrige og allsidige personer med gode tenke- og tegneferdigheter og som vil være med på å utforme våre nåværende og kommende oppgaver innenfor byutvikling og landskap. Hos SOLA vil du bli en aktiv deltaker i et engasjert og sterkt team, som arbeider tverrfaglig for å utforske mulighetene som oppstår mellom og omkring det bebyggede areal og landskapet.

Vi forventer at du:

· er landskapsarkitekt, urbanist eller arkitekt med mastergrad.

· har erfaring fra/interesse for, byutvikling, utforming av byrom og landskap i en urban setting.

· har erfaring med / interesse for prosjektering, kotering, avvanning, materialvalg mm.

· har inngående kjennskap til AUTOCAD / Revit / Sketch up

· erfaring med 3D modellering og BIM er et pluss.

· god kjennskap til Adobe -pakken

· har gode norskkunnskaper, eller mål om å få det i løpet av kort tid.

· arbeider selvstendig og strukturerte og ser muligheter og alternativer frem for begrensninger.

· er en god formgiver og formidler, både i tale, grafisk fremstilling og skrift.

Vi ser både etter nyutdannede og søkere med bred erfaring og pasjon for landskapsarkitektfaget.

I SOLA verdsetter vi nysgjerrige og allsidige personer med gode formidlingsevner, og som har ambisjon og energi til å løfte medvirkning, formgivning- og formidlingsnivået på våre nåværende og kommende oppgaver innenfor byutvikling og landskap.

Søknadsfrist 23. mars 2018
intervjuer vil bli gjennomført i første halvdel av april 2018.

Vi tilbyr fulltidsstilling / praksisplass med konkurransedyktige lønns og arbeidsvilkår.

SOLA flytter inn i nye lokaler I Ruseløkkveien 14 der vi blir samlokalisert med Grape arkitekter og kan således tilby et spennende og tverrfaglig kontormiljø.

Send din søknad med portfolio og cv til post@so-la.no markerte med `LANDSKAPSARKITEKT´.
Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte Ole Rydningen: M +47 +98 83 97 52

Studio Oslo Landskapsarkitekter

SOLA utvikler innovative løsninger for landskap, byrom og byform som prioriterer mennesker, natur og interaksjonen mellom disse. Vi ser på bærekraftige og velfungerende, brukervennlige og attraktive by- og landskapsrom som fundamentale i folks liv og som grunnlag for levbare byer og tettsteder.

Vi baserer vårt arbeid på sosiale og økologiske prinsipper, forståelse av byform og byromsstruktur og viktigheten av brukerinvolvering og brukerforståelse i prosessen med å skape attraktive og brukervennlige bylandskap. Samtidig ser vi viktigheten av en multidisiplinær og grenseoverskridende tilnærming til ulike prosjekter, og streber etter å jobbe på tvers av landskap, arkitektur og infrastruktur for å skape gode resultater i den moderne urbane konteksten.

Vi trives i komplekse situasjoner og ulike skalaer, hvor mange forskjellige hensyn må kombineres for å skape et best mulig prosjekt. SOLA forsøker kontinuerlig å skape merverdi gjennom multifunksjonelle løsninger som er attraktive, driftssikre, med holdbare og bestandige materialer og et sterkt fokus på miljø i form av biodiversitet og stedegen vegetasjon, grønn mobilitet, og åpen overvannshåndtering.