Tre nye medarbeidere!

I løpet av sommeren har SOLA styrket sin kompetanse innen landskapsarkitektur, arkitektur og urbanisme med tre kunnskapsrike, motiverte og inspirerende medarbeidere.


Katrín Pétursdóttir er opprinnelig fra Island og tok sin mastergrad i landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo våren 2018. I tillegg har hun studert Bærekraftig byutvikling ved Universitetet i Lund i Sverige, og Miljø og landskapsplanlegging ved Landbruksuniversitetet på Island.

#

Espen Kjærem er utdannet ved NMBU og har over 15 års erfaring innenfor faget, der han har jobbet med alt fra detaljering til prosjektledelse. Espen er en tidligere kollega som vi vet vil bidra positivt og styrke den videre utviklingen av SOLA.

#

Kjell Hafnor tok sin mastergrad i arkitektur ved Bergen Arkitekthøgskole sommeren 2018. Før det studerte han landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og fikk sitt diplom derifra i 2017. Kjell har jobbet både som arkitekt og landskapsarkitekt ved siden av studiene og har i tillegg svennebrev som snekker.

#

Velkommen!