Terrassen & Bruparken

Vår mulighetsstudie for Terrassen og Bruparken er nå offentliggjort.


Rapporten kan lastes ned her.

#