Om Studio Oslo Landskapsarkitekter

Vi utvikler innovative løsninger for landskap, byrom og byform som prioriterer mennesker, natur og interaksjonen mellom disse. Vi ser på bærekraftige og velfungerende, brukervennlige og attraktive by- og landskapsrom som fundamentale i folks liv og som grunnlag for levbare byer og tettsteder.

SOLA ble grunnlagt av Ole Rydningen og Ashley Conn i mars 2015. I dag har kontoret 19 landskapsarkitekter, arkitekter, urbanister og en praktikant.


  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Tilnærming

Vi baserer vårt arbeid på sosiale og økologiske prinsipper, forståelse av byform og byromsstruktur og viktigheten av brukerinvolvering og brukerforståelse i prosessen med å skape attraktive og brukervennlige bylandskap. Samtidig ser vi viktigheten av en multidisiplinær og grenseoverskridende tilnærming til ulike prosjekter, og streber etter å jobbe på tvers av landskap, arkitektur og infrastruktur for å skape gode resultater i den moderne urbane konteksten.

Vi trives i komplekse situasjoner og ulike skalaer, hvor mange forskjellige hensyn må kombineres for å skape et best mulig prosjekt. SOLA forsøker kontinuerlig å skape merverdi gjennom multifunksjonelle løsninger som er attraktive, driftssikre, med holdbare og bestandige materialer og et sterkt fokus på miljø i form av biodiversitet og stedegen vegetasjon, grønn mobilitet, og åpen overvannshåndtering.

 

Erfaring

Kontoret har lang erfaring og god kompetanse i alle prosjekteringsfaser, reguleringsplaner, utredninger og rapportskriving og prosjektledelse.

SOLA jobber med flere store oppdrag og mange spennende samarbeidspartnere, blant annet landskapsarkitekter, arkitekter, lysdesignere, sosiologer, antropologer og eiendomsutviklere.

SOLA har sentral godkjenning PRO, tiltaksklasse 3 og søkt tiltaksklasse 2 for Landskapsarkitektur.