Studio Oslo Landskapsarkitekter

Vi utvikler innovative løsninger for landskap, byrom og byform som prioriterer mennesker, natur og interaksjonen mellom disse. Vi ser på bærekraftige og velfungerende, brukervennlige og attraktive by- og landskapsrom som fundamentale i folks liv og som grunnlag for levbare byer og tettsteder.