Åsgårdhagen

Åsgårdhagen er et leilighets­prosjekt under utvikling i Fredrikstad. Prosjektet ligger på nordre Kråkerøy rett ved Værste­torget og Fredrikstad sentrum, men er samtidig tilbake­trukket og henvender seg til en grønn og frodig villabebyggelse.


Oppdragsgiver—
Åsgårdhagen AS

Oppdrag—
Skisseprosjekt

Samarbeid—
Plus arkitektur

Med sin korte gang­avstand til Fredrik­stad sentrum vil Åsgård­hagen være et aktuelt bosted for en variert gruppe - eldre så vel som for barnefamilier. Det er planlagt leiligheter av ulike størrelser, og samtlige leiligheter vil ha tilgang til et privat uteareal, enten i form av balkong, terrasse eller markterrasse.

Det arkitektoniske uttrykket er spenn­ende, med levende fasader bestående av ulike farger og materialer. Store vindus­flater knytter innearealet til landskapet, som med en rik vegetasjon er med på å skjerme det private fra det offentlige.

Bebyggelsen ligger i et grønt og frodig landskap, med fokus på myke grønne flater og lokal overvannshåndtering. Over­vannet benyttes som et estetisk element gjennom hele prosjektet, og ender til slutt i en våtmark innarbeidet i leke­arealet. Områder for lek er planlagt flere steder på tomten, både for små og større barn i form av lekeplass, fri lek og sandlek.

Kjørearealer på tomten er begrenset til det minimale, og all parkering skjer i parkerings­kjeller, med avkjøring fra kjøre­vei. Alle byggene er knyttet sammen med lett tilgjengelig gangadkomst, med sykkel­parkering i tilknytning til alle boliger.

Vegetasjonen som er planlagt brukt har rik årstidsvariasjon, og trær som lønn og eik er brukt i kombinasjon med vinter­grønne hekker. Eik er et viktig stikkord for prosjektet, da dette treet spiller opp mot en eksisterende gammel eikeallè like ved, og som prosjektet ønsker å reflektere.


# # #