Alf Bjerckes Vei 22

Alf Bjerckes vei 22 er et industribygg som ligger mellom Alna jernbanestopp og Vollebekk T-banestopp, i Oslo. Prosjektet har som mål å skape en ny type industribygg, med et store ambisjoner for miljømessige, sosiale og funksjonelle aspekter.


Oppdragsgiver—
Alf Bjerckes Vei 22-26 AS

Oppdrag—
Detaljprosjekt

Samarbeid—
Nordic - Office of Architecture


Det nye bygget skal være et nasjonalt hovedkontor og -distribusjonslager for Motek. Det planlegges et moderne industribygg med en aktiv takflate, som brukerne i bygget kan ha nytte av. På taket skal funksjoner som; takpark, aktivitetspark, løpebane, tuftepark, grønne tak med fordrøyning, birøkting, biotoptak og dyrkningshager, bli en ny del av hverdagen for arbeiderne på Motek sitt hovedkontor.

Det skal gjenbrukes eksisterende materialer i transformasjonen til å bygge nytt. Prosjektet gjenbruker elementer som; Fasadeplater i betong til belegningsstein på bakkeplan, betongsøyler og -dragere som terskler for oppbygging av regnbed, rå-betong skal knuses og gjenbrukes til oppbygging av nytt terreng, utskjæret betongdekker tas i bruk som belegningsflater ved hovedinngang, stålprofiler ombrukes som utendørs sykkelparkering, takvann samles i innvendige sisterner som renser og gjenbruker vannet til toalettspyling, og vanningsanlegg for beplantningen på tak.


#

Foto: Nordic Office of Architecture_Fotograf Camila Urrego 

#

Foto: Nordic Office of Architecture_Fotograf Camila Urrego 

#

Foto: Nordic Office of Architecture_Fotograf Camila Urrego 

#

Foto: Nordic Office of Architecture_Fotograf Camila Urrego 

#

Foto: Nordic Office of Architecture_Fotograf Camila Urrego 

#

Foto: Nordic Office of Architecture_Fotograf Camila Urrego 

#

Foto: Nordic Office of Architecture_Fotograf Camila Urrego 

#
#