Alf Bjerckes Vei 22

Alf Bjerckes vei 22 er et industribygg som ligger mellom Alna jernbanestopp og Vollebekk T-banestopp, i Oslo. Prosjektet har som mål å skape en ny type industribygg, med et store ambisjoner for miljømessige, sosiale og funksjonelle aspekter.


Oppdragsgiver—
Alf Bjerckes Vei 22-26 AS

Oppdrag—
Detaljprosjekt

Samarbeid—
Nordic - Office of Architecture


Det nye bygget skal være et nasjonalt hovedkontor og -distribusjonslager for Motek. I stedet for å fremstå som et introvert bygg i mengden med de andre industribyggene, skal ABV22 blir en del av det offentlige rom for naboskapet rundt.

Bygget er planlagt med fokus på sosiale og økologiske kvaliteter, med funksjoner som; takpark, aktivitetspark, ballbane, løpebane, tuftepark, grønne tak med fordrøyning, birøkting, biotoptak, dyrkningshager og drivhus.

Andre verktøy som tas i bruk for å oppnå et fremtidsrettet og miljøbevisst bygg, er å gjenbruke materialer i transformasjonen til å bygge nytt. Det er inntegnet gjenbruk av flere elementer som; fasadeplater i betong gjenbrukes som belegningsstein på tak og grunn, betongsøyler og -dragere som terskler for oppbygging av regnbed, råbetong knuses og gjenbrukes til oppbygging av nytt terreng. Utskjæret betongdekker som belegningsflater ved hovedinngang.


# # #