Ambassaden

Tidligere amerikanske ambassaden er et landmerke i byen, men et veldig få har sett fra innsiden. I dag domineres tomten av høye gjerder og pullerter som sperrer for kontakt med fasaden, lett flytt på fortau og stenging av gaten. I denne ‘ørkenen’ av asfalt er det lite som er igjen av tidligere gatetrær som en gang koblet tomten til Slottsparken. Dette gjøre at publikum ikke har tilgang til tomten og at den lager et hull i byveven. Ambassaden er et bygg som alle kjenner til, men veldig få har tilgang til.


De byrommene som finnes i området i dag har alle ulike funksjoner og utforming. Slottsparken og dronningparken er en stor offentlig park som delvis er avstengt deler av året. Har lite eller ingen private funksjoner.

Solli plass har et stort antall private uteplasser i forbindelse med kafeer og restauranter, men har lite eller ingen offentlige funksjoner.

Ankerhagen og Hydroparken er offentlige åpne parker uten servering eller private funksjoner.

Sånn sett har ambassaden potensiale til å fylle et behov og sav i byveven og i byromsnettverket med et byrom som både inneholder private sitte- og oppholdsarealer, brukt i kommersiell sammenheng og offentlige arealer for nærmiljøet og besøkende eller forbipasserende, som oppfordrer til opphold i nærheten av et historisk bygg med unike arkitektoniske kvaliteter.

Det de fleste ikke ser er at bygget er, og som byantikvaren i Oslo sier, «en av de fremste eksemplene på internasjonal arkitektur i Oslo fra etterkrigstiden,» et enormt fint bygg både på inn- og utsiden. Ved å ta ned gjerdene, påbygg og sikkerhetstiltakene vil byen få tilgang til bygget, og arealene rundt for første gang på veldig lang tid.


# #