Bruket Brygge

Ved «Bruket» får man mulighet til å skape en unik situasjon hvor vannet benyttes i større grad som en kvalitet i boligene og bydelen, og tilgjengeliggjør vannet for beboere og allmennheten for øvrig. Her kan man skape et offentlig rom ved vannet, og et utgangspunkt for en videre transformasjon langs elvebredden, med fergekaia som midtpunkt. Samtidig kan sentrum trekkes til Gressvik, Gressvik trekkes ut til vannet, og vannet inn til boligene.

Elvebredden på Gressvik er i dag preget av industrivirksomhet, båtopplag og private marinaer, og vannet er lite tilgjengelig for allmenheten. Landingsstedet for byfergen er et direkte koblingspunkt inn mot sentrum og gamlebyen. «Bruket» får en sentral posisjon som det første boligprosjektet ved elvebredden på Gressvik, med kort avstand til sentrum offentlig kommunikasjon.


Oppdragsgiver—
Asker Entreprenør

Oppdrag—
Detaljprosjekt - utearealer for bolig

Samarbeid—
Meinich Arkitekter


Ved å trekke vannet inn i prosjektet skaper man flere fordeler og synergier. Byggene i første rekke gir inntrykk av å stå ute i Glomma, og får et tett forhold til vannet. Dette gir ulike opplevelser av vannet i de forskjellige leilighetene, og vil gi ekstra kvaliteter til de laveste etasjene, hvor man vil kunne få muligheten til en direkte forbindelse til vannet.

Samtidig vil leilighetene høyere opp vil få en enda sterkere følelse av å befinne seg ute i elven. Når vannet bringes inn mot bygningene skapes det også en grønn buffersone mot den offentlige brygga, og tydelig definerte offentlige og private soner.

Fra landsiden er det samtidig et fokus på å trekke det grønne og frodige inn i prosjektet, slik at elven og det grønne møtes i et sentralt gårdsrom, landskapsrom med fellesfunksjoner som lek og opphold.

Imellom byggene etableres gårdstun som fremstår som mer private, men også her er det tilrettelagt for lek og opphold.

Bryggeanlegget som slynger seg ut i elva og skaper varierte situasjoner med ulik grad av kontakt med vann og land, kan gi mulighet for soling, bading, opphold, spasering og lignende.

Videre kan det også tenkes at det anlegges et næringslokale i et av byggenes første etasjer som kan dra nytte av trafikken til og fra ferga, og den økte bruken av området med flere beboere og elvepromenaden.

«Bruket» vil ikke være et boligprosjekt ved vannet, men et boligprosjekt med vannet.


# # # # # # # # #