Byparken Sandefjord

Byparken i Sandefjord har alltid vært sentralt i byens identitet, men har over tid mistet noe av sin viktighet i hverdagslivet til innbyggere. Nå er Byparken klar for en ny oppgradering til en moderne park på dagens premisser.


Byparken i Sandefjord har en sterk historie som strekker seg bak til 1840-tallet. Parken befinner seg midt i Sandefjords gågate, mellom togstasjonen og fjorden. Byparken har reflektert tidens bruk med jevnlig oppdatering i området, men ikke som en helhet. I dag finns det mange kvaliteter i Byparken som gjør den aktuelt for en helhetlig oppgradering, f.eks. sin sentrale plasseringen, sitteplasser, verdifull historisk arkitektur, tradisjon for beplantning, offentlig kunst og fantastisk solforhold.

SOLA ble invitert av oppdragsgiver AS Thor Dahl til å studere dagens Byparken og presentere flere muligheter for hvordan parken kan re-integreres i byen som Sandefjords viktigst offentlig rom. Flere konkrete mål og tiltak for å revitalisere Byparken ble utarbeidet: et byrom som oppleves som en integrert del av sentrum, at parken skal være attraktiv og relevant hele året og at det finns noe for alle slik at parken blir en naturlig møteplass i sentrum.

For å sikre at vi fikk de riktige svarene, foreslå vi midlertidighet som en metode for å utforske nye måter å bruke og aktivisere Byparken. Dette ga også mulighet for bredere lokal brukermedvirkning som kunne gi en sterkere forankret identitet hos befolkningen og brukere. Midleridighetsprosessen ble planlagt i to faser som handlet om utforsking og dialog og en evaluering og eventuelt prosjektering av permanent ombygging av parken.

Gjennom arbeidet designet SOLA en involveringsprosess for fasene samt en faseplan for aktivisering av parken med støttende innhold. Dette var basert på god dialog, deltakelse av byens befolkning og en bevissthet rundt inkludering slik at Byparken skal være et sted for alle.


#