Ensjølyst

Ensjølyst er 2 leiligheter med sammen 82 leiligheter på Ensjø. Gårdsrom åpner seg mot sør mot Malerhaugparken, en slank park som går langs hele grensen som vil gi en nødvendig gang- og sykkelforbindelse mellom områdene Helsfyr og Sentral Oslo. Denne visuelle forbindelsen er veldig viktig for hele prosjektet; å gi begge rom en følelse av utvidet og større grønt, tilby noe tilbake til det offentlige rike og sette seg inn i den eksisterende sammenhengen.

Prosjektet har begrenset plass langs ytterkantene av huset, så hovedparten av designet er fokusert på gårdsrom. Her er fokuset på å gjøre plassen så grønn som mulig, mens du oppretter flere soner for folk å nyte med lekeplasser, sittegrupper og uformelle // naturområder. Regnbed leder flomveien langs grensen mellom de to prosjektene, og gir en uformell avgrensning mellom de to og gir hverandre en sterk identitet.

Innenfor gårdsrom skaper leken forming av terreng visse visuelle forbindelser ut / inn, mens deler av indre gårdsrom opprettholder privatliv. Lekeplasser er integrert i terrenget, med en ”leke øye” som skaper fokusområdet for uformell lek og samlinger.

Her brukes materialer av høy kvalitet, men enkelhet; for å understreke det grønne og skape en enhet med de mange materialene som finnes i arkitekturen. Det vil bli lagt vekt på myke materialer som planting, grus og tømmer; med en utmerket utlegger av høy kvalitet som brukes overalt. Sammen med gårdsrom er det felles takterrassen som er for beboerne å nyte, med flere mindre soner for intime samtaler, samt et kjøkken og større sosialt område for samlinger.


# #