Fjordporten

Oslo S er det viktigste knutepunktet i Oslo, og det første møtet med byen. Vårt prosjekt­forslag ønsker å gjøre dette første møtet til en deilig og uanstrengt opplevelse av ”Fjordbyen”. Det ble gitt gode tilbakemeldinger på den byromsmessige løsningen i prosjektforslaget. Juryen fremhevet vårt prosjekt sammen med vinneren for godt samspill mellom de ulike byrommene og høyhuset, og god flyt i organisering av rom og bevegelse – både inne og ute. Samtidig ble flere av våre løsninger og forslag til sykkelorganisering anbefalt å tas med i videre faser av prosjektet.

Forslaget fokuserer på hvordan det nye høyhuset kan bygge opp under stasjonsområdets potensial som knutepunkt og møteplass og bidra til å skape en sterkere identitet for Oslo S med klarere bevegelseslinjer, en attraktiv portal til stasjonsområdet og fjordbyen, og en transformasjon av Øvre Trafikktorg fra trafikkareal og bevegelsesrom til et attraktivt og inviterende byrom som styrker Christian Frederiks plass.


Oppdragsgiver—
Bane NOR Eiendom

Oppdrag—
Konkurranse (Prekvalifisert)

Samarbeid—
Sauer­­­bruch Hutton, Bollinger+Grohmann


Forslaget fokuserer på hvordan det nye høyhuset kan bygge opp under stasjonsområdets potensial som knutepunkt og møteplass og bidra til å skape en sterkere identitet for Oslo S med klarere bevegelseslinjer, en attraktiv portal til stasjonsområdet og fjordbyen, og en transformasjon av Øvre Trafikktorg fra trafikkareal og bevegelsesrom til et attraktivt og inviterende byrom som styrker Christian Frederiks plass.

Ved å integrere stasjons hovedinngang til Fjordporten og gi den en prominent posisjon på det øvre torget, skapes en klar og tydelig inngangssituasjon som er godt synlig og tilgjengelig.

En hovedgangakse definert av et glass­tak skaper et luftig, overlyst bevegelsesrom både internt og ute, som presenterer stasjonen mot omgivelsen, samler gangtrafikken på det øvre nivået, og tar tak i viktige funksjoner, byrom og byens vev.

Dette frigjør den solrike, sørvestvendte delen av Christian Frederiks plass til mer byliv og opphold. Samtidig legges trafikkarealet innunder Thon hotell for å skape en åpen og inviterende forplass til Fjordporten.

En bretting av kanten mellom Øvre torg og Christian Frederiks plass skaper en sømløs overgang mellom de to torgene, med rampe mot DEG og næringsareal. Dette gjør overgangen mellom de to torgene til et aktivt bylivselement i selg selv, aktiverer Øvre torg som et sted i byen, og gjør den mer tilgjengelig som et byrom.

For å styrke sentralstasjonens rolle som mobilitetssenter ønsker vi å samle sykkeltilbudet under forplassen i et spennende sykkelhotell med sykkelkafe, verksted, utleie, garderober, låsbare skap, og ladestasjoner til elsykkel. Fra denne lokalisering vil sykkelbrukere få en bedre og mer direkte kobling til gateplan og mobilitetssenteret på Oslo S.


#
# #
  • slide
  • slide
  • slide
#