Fridtjof Nansens vei 12

Fridtjof Nansens vei 12 er revet og oppført i ny, moderne drakt. Fra nå av skal nybygget leies ut som kontorer til næringsaktører i Oslo.


Et viktig grep for prosjektet var å heve terrenget langs det tidligere bygget. Dette grepet etablerer et helhetlig bygulv på ett og samme terrengnivå mellom nybygget (FNV12) og naboen (Colosseum Kino). Det nye byrommet vil fun­gere som uteområde for brukerne i de tilstøtende byggene, men vil også inngå som en del av det øvrige byromsnettverket i området.

Byrommet hviler på elementer av gjenbruk og bærekraft med en historisk tvist. Storgatesteinen i bygulvet er opprinnelig tatt ut i Bohuslän og Halland rett over grensen til Sverige, men har i 150 år ligget på torg og havner i den nederlandske byen Moordijk. Etter å ha blitt skiftet ut der nede, er den fraktet tilbake til Norden og Norge. Prosjektet ønsket teksturen, fargenyansene og patinaen til den gamle steinen som kontrast mot den moderne bygningsfasaden, samt som en megler mot Colosseumsbygget. I byrommets ferdselsårer er toppen av steinen behandlet for å oppnå en slett overflate som ivaretar UU og tilgjengelighet for alle brukere.

Prosjektet inkluderer takhager på flere nivåer, adkomst og logistikk for parkeringskjeller og sykkelparkering, eget varemottak med diskret adkomst via fortauet, men selve hovedbrikken er byrommet. Det vil fungere som en åpen forhage og uteplass for brukerne av det nye bygget, samt en møte- og tumleplass for allmenheten på ettermiddagstid. Livet i byrommet aktiviseres av utadrettede funksjoner i byggets første etasje, samt at det tilrettelegges for utadrettet virksomhet i Colosseum på motsatt side. I påvente av Colosseums utvikling er byrommet åpent og rigget for midlertidig bruk, mens det på sikt kan opparbeides med mer permanente møbleringsløsninger.  


# # # # # #