Fridtjof Nansens vei 12

Fridtjof Nansens vei 12, skal rives og oppføres i ny drakt. Eiendommen leies ut som kontorer til politiet i Oslo. Det stilles høye miljømessige, og funksjonelle krav til planlegging og drift av bygget.


Et viktig grep som del av prosjektet for Fridtjof Nansens vei 12 er å heve terrenget langs dagens bygg for å muliggjøre et helhetlig bygulv forener byggene på eiendommene 37/23 (FNV12) og 37/4 (Colosseum kino) på ett nivå. Det nye byrommet vil fungere både som et uteområde for brukerne i de ulike byggene, men som også vil bli en del av byromsnettverket i området.

Uteområdet til FNV12 skal være funksjonelt og åpen for naboskapet. Det er smalt og langt, med fallende terreng mot sør på tomten. I enden planlegges en en trapp som tar opp høydespranget fra underetasje/kantine til topp gulv i hovedetasjen. Det skal være en åpen vannrenne med grønne vegetasjonsfelt for å fordrøye vann, samt gi farge til lommeparken.

Det nye bygulvet har en slett flate i form av natur- eller teglstein, som gjør byrommet tilgjengelig for alle brukere.


# # # # # #