Ski Stasjonsområde

Ski sentrum har til nå utviklet seg litt bedagelig, som mange andre norske småbyer. Kjøpesenteret har mye av skylden for dette. Med storsatsningen på jernbanen vil Ski få økt utviklingstrykk. Vår ambisjon er at Ski vil ha sterkere urban identitet i 2029, og at utviklingen ved Ski stasjon skal bli en akselerator for dette.


Oppdragsgiver—
BaneNOR

Oppdrag—
Konkurranse og mulighetsstudie

Samarbeid—

Grape Architects


Kommunen har selv definert en rekke gode grep for revitalisering av sentrum, med utbygging av flere skoler, satsning på kultur og med et ambisiøst program for oppgradering av de sentrale torgene og gatenettet i Ski sentrum. Ski er allerede i endring.

Underveis i arbeidet har teamet vurdert om vi skal bygge videre på Ski sin likhet, eller om vi mener det trengs et brudd. En kontrast til den mørkerøde teglsteinen. En typologisk kontrast til lameller og til eneboliger på utsiden av jernbanen. En variert bynatur i kontrast til den ene formen for vegetasjon vi ser igjen og igjen i sentrumsgatene. En kontrast til bebyggelsen i lik høyde. En kontrast til det hittil monofunksjonelle inndelingen av program, boliger der, og arbeidsplasser der. Vi har konkludert med at det trengs større variasjon.

Vår ambisjon er å legge til rette for en god prosess. En prosess der nøkkeltomter i Ski sentrum hjelper Ski i retning av å bli mer variert. En prosess der sentrale brikker utformes og programmeres for større variasjon og med blanding av program. En prosess der den nye stasjonen og reisetorget kles opp til noe som er nytt i Ski. Noe som er mer konsentrert og mangfoldig.

Vi ser også at det over tid kan dannes en forbindelsesring rundt stasjonen som skaper en rekke ulike muligheter for å komme seg rundt og gjennom ny bebyggelsesstruktur.
# # # #