Grenseveien 10

Grenseveien 10 er et boligprosjekt i Ås, som planlegges som et tett men grønt boligområde, med ca. 400 boenheter. Prosjektet organiseres langs to akser - en sosialakse med hovedbevegelse og møtesteder, og en blågrønn akse med overvannshåndtering, lek og aktivitet.

I tillegg tar prosjektet tak i og styrker en eksisterende skogskorridor. Prosjektet ligger i fin sykkelavstand fra sentrum og togstasjon i Ski, og prosjektet fokuserer på økologiske kvaliteter, grønn mobilitet, og myke trafikanter.


Oppdragsgiver—
Selvaag Bolig

Oppdrag
Detaljregulering

Samarbeid
SJ/AART Architects

Fra prosjektet vil det kun være 15 min til Oslo S, men allikevel umiddelbar nærhet til skogen og marka. Prosjektet søker god integrasjon i eks. by- og landskaps­strukturer ved å videreføre og styrke eks. kvaliteter og forbindelser. Slik tilføres nye verdier, og områder som tidligere har vært adskilt av store næringseiendommer bindes sammen.

Bebyggelsen organiseres i tre rader som definerer de to korridorene i prosjektet - sosialaksen og den blågrønne aksen. Sosialaksen inkluderer torg, tun og leke- plasser, og skaper en tydelig og inviterende forbindelse gjennom prosjektet, til skogen og marka. Dette er prosjektets «felles oppholdsrom», og bilkjøring skjer kun ved nødvendighet. Beboerparking skjer i kjeller, mens all gjesteparkering leggs i ytterkant av prosjektet.

I den blågrønne aksen ligger hovedtyngden av lek- og aktivitetsområder med større flater for lek og ballspill. Denne følger områdets naturlige lavpunkt og overvannet brukes som verdi og kvalitet, med vannspeil og frodig våtmarksbeplantning som bidrar med god økologisk funksjon.

Skogslandskapet trekkes inn i og gjennom prosjektet, og styrker de eksisterende landskaps­­strukturene for å skape en følelse av at prosjektet er integrert i marka.


#
#
# # #