Hamnevika

Hillevåg vokste frem som et industriområde fra tidlig på 1900-tallet og frem til slutten av 1970-tallet. I de siste årene har Hillevåg vært stengt av fra byen, men mange av de gamle historiske sporene ligger igjen.

Tomten skal nå åpnes opp for Hillevågs og Stavangers befolkning og Hamnevikas nye funksjon som friområde foreslås utviklet med utgangspunkt i den historiske aktiviteten som har vært på stedet, og videre la dette være med på å danne den nye identiteten i Hamnevika.Oppdragsgiver—
Bane NOR Eiendom / Stavanger Kommune

Oppdrag—
Reguleringsplan

Samarbeid—
Ghilardi+Hellsten Arkitekter


Hamnevikas nye funksjon som friområde kan bruke spor av den historiske aktiviteten som har vært på stedet og la dette være med på å danne den nye identiteten i Hamnevika.

Ideen er å bruke de eksisterende elementene kombinert med ny beplantning i nye funksjoner på stedet.

Sammen med stedets andre kvaliteter som utsyn, nærhet til vannet, grønne områder, aktiviteter knyttet til vann og land, samt varierte naturopplevelser, vil Hamnevika friområde fremstå som en park med unik identitet som gir befolkningen i paradis og Hillevåg tilgang til vannet, noe de ikke tidligere har hatt.# # #
# #
#
#