Kristparken

Kristparken har fått nytt liv! Som et resultat av en demokratisk design- og medvirkningsprosess har Kristparken blitt en attraktiv og frodig nabolagspark. Spesiell oppmerksomhet er viet barna i området, slik at de føler seg trygge og velkomne.

 

 


Oppdragsgiver: Bydel St. Hanshaugen

Oppdrag: Brukermedvirkning, helhetsplan, forprosjekt, detaljprosjekt og byggefase

Kristparken ligger i Bydel St. Hanshaugen sentralt i Oslo i umiddelbar nærhet til boliger, skole og Oslo sentrum. Parken er en by- og nabolagspark som i dag har utfordringer åpent rusmisbruk og de konfliktene det medfører med andre brukere. Parken ligger i umiddelbar nærhet til boliger og Møllergata skole, begge som mulige brukere av parken og med stort behov for gode, attraktive, utfordrende og estetisk vakre uteområder.

Parken fremstår i dag som en grønn park, men med skyggefulle områder og aktivitetsflater som tilbyr en monofunksjonell bruk, og dekker ikke dagens behov for en trygg og oversiktlig møteplass som innbyr til allsidig lek for barn og voksne i alle aldre. Parken har en spennene topografi med stort potensiale til å skape egenart, identitet og en aktiv møteplass for beboerne i området samt skoler, barnehager og fritidsklubber i området.

Gjennom grundig brukermedvirkning med skole og fritidsklubben ‘Mølla’, nabolagsmøter og samtaler med kommunens uteseksjon, Salto, politiet som patruljerer område samt kommunens botilbud for rusmisbrukere som nærmeste nabo til parken, har man kartlagt behov, potensiale og utfordringer. Basert på dette er skissert en ny utforming som ivaretar og stimulerer til økt bruk for mange ulike grupper samtidig og gjennom hel døgnet. Fokus har vært på stedstilpasset, inkluderende design som bidrar til at folk føler seg trygge, motiverer og tilrettelegger for fysisk utfoldelse samtidig som historiske elementer videreføres og nye tilføres for elementer som bidra til å øke den økologiske og estetiske verdien i parken.

PROSJEKTETS MILJØPROFIL

Nærhet til natur i hverdagen gjør det bedre å bo midt i Oslos bykjerne. Kristparken ble planlagt for å ønske et mangfold av brukere velkommen, både mennesker og andre organismer.

Det har vært viktig å bevare de gamle flotte trærne i parken. De er levende kulturminner og sørger for bedre luftkvalitet og lokal klimatilpasning. Store trær bidrar også med mat og husly til fugler, dyr og insekter og andre organismer. Disse er komplimentert av 20 nye trær som kirsebær, eple, pære og plomme.

I nye Kristparken er den historiske hovedgangveien hentet frem. Den er markert med en ny allé bestående av både eksisterende og nye trær. Det er etablert 600 m2 eng med over 6 000 norske naturplanter, som gir nabolaget en naturopplevelse utenom det vanlige midt i byen. Et herlig, pittoresk bakteppe til livet i parken og et matfat til dyr og insekter. 

Ulike planteområder med 18 000 nye stauder og 30 nye busker skal gi parken en variasjon i farge og tekstur året rundt. Noen steder finner du rolig, dempet skogbunn med hvite blomster, levende regnbed med planter som tåler vann. Her blir overflatevann renset og fordrøyd før det infiltreres i bakken og er en ressurs for planter og trær. Rundt parken finner man andre områder som er fargesprakende, sosiale og solrike med blomster og blader i rødt, oransje og gult.

Prosjektet la opp til gjenbruk av både utstyr og materialer som var i parken. Det omfatter blant annet tuftepark-elementene og ikke minst all naturstein som var i parken, som er gjenbrukt for å utforme blant annet trapper, sitteamfier og overflater.


#
#
#
#
 
#
# #
# #