Kvartal 15

Kvartal 15 er gjenoppbyggelsen av et viktig kvartal i Lillestrøm sentrum. Med 170 boliger, et kontorbygg, og varierte næringskonsepter i 1 etasje, jobber SO LA tett på Grape Architects med en integrert og spennende designløsning som prioriterer boligkvaliteter, høye miljøambisjoner, uteareal og byrom som styrker nabolaget og som blir gode møteplasser.

 


Med et tradisjonelt ‘Lillestrøm-hus’ som ligger i kvartalet, er en viktig del av vårt design å skape et nabolagstorg rundt huset som aktiverer og inviterer inn naboer til å skape byliv og felleskap. Torget skal bli åpent og inviterende, og feire identitet og småhuskarakter som er viktig både for Lillestrøms historie og fremtid.

En subtil offentlig-privat grense sikrer beboerne et skjermet, grønt, og aktivt gårdsrom for dagligliv utendørs. Det legges opp til mange ulike møteplasser og fleksible aktivitetsflater som grill, bord, pergola, lekearealer områder med plen. Slik kan ulike grupper eller enkeltpersoner bruke bakgården samtidig, og til flere tider på døgnet.

En lang plen og eng med ulike arter og beplantning har et design som inspirer bruk og lek, men er også en raffinert og med høykvalitet som skaper et beroligende og grønt uttrykk. En innovativ lekeskråning bakke kobler de to gårdsrom nivåene, blir et daglig møtested for familier og alle barna i kvartalet, med klatring, balanse og spennende leke muligheter. I tillegg, gir lek og aktiviteter for alle aldre på prosjektets felles takterrasser mange muligheter for sol, velvære, opphold, og møte naboene.

Med høye ambisjoner om å forbedre Lillestrøm sentrum som helhet, ble normer for gatedesign utfordret gjennom utviklingen av et nytt gatetun langs nordsiden av prosjektet som gi godt boforhold, sikre overvannshåndtering, og introdusere mer grønt og variasjon i byen.


# # #
# #
# # #