Lillestrøm NXT

En supergrønn, supersosial og superskapende visjon for fremtidens Lillestrøm. 

Norges Varemesse bidro i 2002 til et områdeløft i forbindelse med sin etablering i Lillestrøm. Da, som nå, kan prosjektet skape noe som bidrar til aktivitet utover egen virksomhet. Dette kaller vi Lillestrøm NXT – der hele byen skal ha glede av i tiårene som kommer.


En supergrønn, supersosial og superskapende visjon

NOVA Spektrum tomten er et av de mest spennende utviklingsområder i Lillestrøm sentrum. Tomten skal videreutvikles til Lillestrøm NXT, i samspill med sine omgivelser, til å bli den mest attraktive og allsidige møteplassen i Norge.  

Her, gjennom en ”supergrønn, supersosial og superskapende” tilnærming, skal Nova Spektrum gå fra å være en øy i byen til en sømløs og integrert del av byen. 

Supergrønn innebærer spesiell oppmerksomhet på løsninger som ivaretar miljøet og vår felles fremtid. I tillegg innebærer det våre fysiske omgivelser med bynatur, grønne vekster og vann. Det er et mål å skape grønne og frodige byrom som tar hensyn til både miljømessige og soisale aspekter for å skape et sunnere og mer økologisk forsvarlig bymiljø.

Supersosial innebærer omgivelser som oppmuntrer til sosialisering, interagering og samarbeid. Dette kan være steder for å møtes, utføre aktivitet sammen, eller steder man opplever trygghet og tilhørighet. Supersosiale byrom er mangfoldige og inkluderende kontekster der sosiale interaksjoner oppstår – gode og diverse møteplasser. Sosiale miljøer har en enorm innvirkning på folks atferd og holdninger og er en viktig forutsetning for bærekraftig utvikling.

Superskapende innebærer spesiell oppmerksomhet på innovasjon, kreativitet, produksjon og vekst. Et superskapende miljø skal inspirere og bygge opp om å oppleve, oppdage og lære noe nytt. Nova Spektrum er allerede med på å bære fanen ”superskapende”. Denne kunnskapen skal bli enda mer synlig i bybildet og gjennom nye møteplasser, kulturelle opplevelser og nyskapende omgivelser bygges det opp om det å oppleve, oppdage og lære noe helt nytt. Samlet er dette med på å skape et annerledes og spennende sted som oppfordrer til positive endringer.
Sammen kaller vi dette for Lillestrøm NXT. Reguleringen vil også åpne opp for en sterkere forbindelse mellom Lillestrøm sentrum og Nesa-området (øst for messeområdet) ved å tilrettelegg for bærekraftig stedsutvikling og gode by- og gateroms-strukturer som motvirker uønskede «drabantby-effekter" ved utbygginger.

Lillestrøm NXT er både en nasjonal destinasjon gjennom Nova Spektrum, en sentrumsbydel for hele Lillestrøms og regionens befolkning, og et nabolag for alle de som vil bo og arbeide her. Arbeidet med utviklingen av Lillestrøm har fokusert på å utløse potensialet for synergier som ligger i bydelens mange roller. Vi ønsker å skape en by der alle er og følger seg velkommen, gjennom å utvikle gode møteplasser og tilbud for alle. Møteplasser som fungerer om man er en eller mange, alle dager i uka, hele året, inne som ute. Vi skal lage et fremtidsrettet og mangfoldig nabolag der det er godt å bo og godt å være nabo, hele livet.

Attraktive, velfungerende og demokratiske by- og gaterom som er tilgjengelig for alle, er viktige arenaer i folks liv og fundamentalt for å skape et godt byområde. De blir livsnervene i lokalsamfunnet og bydelen, de former livs- og miljøkvaliteter, og er fundamentet i byøkonomien. Forslag har en porøs kvartalsstruktur som antydes gjennom plassering av bebyggelse med begrenset høyde. Over denne etableres en porøs struktur av punkthus i ulik høyde og utstrekning, som gir sol og lys og visuell kontakt med landskapsrommet.

Reguleringsforslagets innsendelse til førstegangsbehandling ble sendt ut i januar 2023.


# # # # #
# #