Marienlyst

Marienlyst har både i navn og funksjon, et sterkt forhold til Oslo og Norge. Tomten har et fantastisk grunnlag for å skape et flerfunksjonelt byområde. Prosjektets visjon er å skape et mangfoldig, grønt og levende urbant område som ivaretar og utvikler Marienlyst sine unike kulturopplevelser og naturkvaliteter.


Oppdragsgiver: Ferd Eiendom AS

Samarbeid: KIMA arkitektur, LPO arkitekter, Civitas, NIKU, Trekontoret, Norconsult, Gjenbrukbar m.fl.

Marienlyst skal være en uformell, sosial og trygg møteplass for de som bor og besøker, de som jobber og produserer, de som opplever og studerer.

Plangrepet har som mål å skape en grønn bymessighet med ulike funksjoner og møteplasser over hele området. Eksisterende kvaliteter og terreng har vært førende for plassering av bygninger og utforming av gater og byrom.

Spesielt viktig er de grønne kvalitetene, enten i byrommet, eller som en tilliggende kvalitet. Levende bynatur blir et viktig element i fremtidens byer, på Marienlyst skal de store naturkvalitetene ivaretas og videreutvikles. Ikke bare byliv, men også bynatur skal være «mellom husene» på Marienlyst.

Utover eksisterende stedskvaliteter er det et mål å tilføre de ulike rommene forskjellige funksjoner og identiteter. Dette kan være byliv, kultur, naboskap, lek, rekreasjon eller til og med produksjon. Til sammen danner de et rikt og variert byromsnettverk.

Resultatet blir et særlig attraktivt byområde med store kvaliteter. Etter vår mening utover det man kanskje finner i mer tradisjonelle boligområder.


# # # # # # #