Parkløft: Tøyen

Studio Oslo Landskapsarkitekter DA (SOLA), har i samarbeid med Rodeo arkitekter AS og Zenisk AS, gjennomført et byutviklingsprosjekt for Bydel Gamle Oslo i tilknytning til Tøyenløftet i Oslo.

Last ned rapport


Prosjektet omhandler 11 parker og plasser på Tøyen. Målet for oppdraget var å gi Bydel Gamle Oslo kunnskap om parkene og plassene, og mulighetene for utvikling av disse. Kunnskapen om parkene og plassene ble i stor grad basert på en omfattende medvirkningsprosess. I prosjektet var lokalbefolkningen og Tøyen som område i fokus, og man la vekt på hva hvordan parkene og møtestedene på Tøyen kan utvikles for gjøre bydelen til et bedre sted å bo og oppholde seg, spesielt for barnefamilier og ungdom.

For å involvere befolkning og brukere på Tøyen i størst mulig grad ble det gjennomført tre workshops, to fokusgrupper, med ungdom og Frelsesarmeens brukere, intervjuer ute i alle parkene på forskjellige tidspunkt samt en internettundersøkelse. I alt var vi i kontakt med og fikk innspill fra over 700 personer.

Rapporten inneholder en analyse av Tøyen som område, samt spesifikke vurderinger av de individuelle parkene, med analyse av de fysiske forhold og svar fra medvirkningen. Dette resulterte i en anbefaling av tiltak med idéskisser for parkene og plassene samt lyssetting av disse. Det ble også gjort en prioritert anbefaling av parkene i forhold til fremtidig opprustning.

I forbindelse med prosjektet gjennomføres det også noen prioriterte strakstiltak. Her identifiserte man veggmaleriene på Tøyen som er identitetsgivende for Tøyen. Et annet strakstiltak var bedre lyssetting av plassene. Man valgte derfor å lyssette utvalgte endevegger i strategisk viktige rom, for både å fremheve kunsten som finnes der, og gi en lysere fremstilling av rommene.

I tillegg beskjærte bydelen busker og trær for å bedre oversiktene og fremheve siktlinjene i parkene.


# # #