Parklets i Rosenkrantz gate og Nedre Slottsgate

Gjennom vårt engasjement i god byutvikling for Oslo, har Studio Oslo Landskapsarkitekter (SOLA) og Vestre i samarbeid med Johan Verde utviklet et robust, modulbasert parkletssystem (basert på Oslos parkeringsnorm), med et bredt utvalg av spennende nye elementer som kan kombineres og tilpasses ethvert behov. Prosjektet er et viktig bidrag til Oslos «bilfritt byliv»-prosjekt der byen faser ut biler innenfor Ring 1 i løpet av kort tid.

Systemet består av justerbar ramme («grunnmodul»), med fortaushøyde slik at man sikrer universelt utformet tilkomst, ulike gulvmoduler som utvider fortausonen og gir plass til mer byliv og møbleringselementer som kombineres på forskjellige måter for å tilrettelegge for ulike funksjoner eller «personligheter.»


Oppdragsgiver—
Oslo Kommune, Bymiljøetaten

Oppdrag—
Detaljprosjekt - Midlertidige parker

Samarbeid—
Vestre AS


Parklets bidrar til en grønnere by med økt gatebeplantning, overvannshåndtering og sikkerhet for fotgjengere og syklister. Parklets skaper nye målepunkter i eksisterende gateløp, og oppmuntrer til økt bruk av alternative transportmidler som sykling, gåing og kollektivtransport. Vi vil bo i en grønnere og mer levende by hvor det er plass til mer liv i gatene og flere hyggelige møteplasser. Parklets er et viktig bidrag til å inspirere denne typen byliv.

I løpet av høsten 2017 har to parklets blitt satt ut i Rosenkrantz gate ved Rådhuset og Nedre Slottsgate, mellom Karl Johans gate og Akershus festningen. Disse parklets skal stå i to år og er robuste nok til å gjenbrukes mange ganger.


# #
#
# # # # #