Parklets i Tordenskiolds gate og Nedre Slottsgate

Parklets i Oslo sentrum er blitt utvidet i 2019 med to nye gater: Tordenskiolds gate mellom Spikersuppa og Rådhusplassen og Nedre Slottsgate mellom Tollbugata og Revierstredet. Parklets er midlertidige installasjoner som utvider fortausonen og erstatter parkeringsplasser med byliv ved å skape nye møtesteder for sosiale interaksjon, aktivitet, næring og grønne flater. Parklets skaper nye målepunkter i eksisterende gateløp og oppmuntrer til økt bruk av alternativ transportmidler som sykling, gåing og kollektivtransport som har en positiv økonomiske effekt på lokal næring. I tillegg, fungerer parklets som en ”testbed” av nye løsninger og en viktig dialog mellom kommune og brukere, før permanente løsninger er besluttet.


Oppdragsgiver—
Oslo Kommune, Bymiljøetaten

Oppdrag—
Detaljprosjekt - Midlertidige parker

Samarbeid—
Vestre AS, KOI fargestudio


I 2019 har prosessen til å utvikle og plassere parklets blitt mer omfattende med egne medvirkningsmøter og workshop per gate. For at installasjoner skal passe inn i det historiske karakter, har en fargeekspert blitt brukt til fargesetting. Fargene er hentet ut fra fasadeelementene, men i nyanser tilpasset parkletenes form og funksjon.


# #
#
#
#