Røakollen

Røakollen er et ambisiøst boligprosjekt med høy utnyttelse. Prosjektet omfavner transformasjon av et tidligere industriområde til et høykvalitets boligområde med grønt profil.

Kun 10 min. gangavstand til Røa og Hovseter T-banestasjoner, spesiell tilrettelegging for sykler inkl. innendørs parkering, grønne tak med beplantede takterrasser, brønner for jordvarme og elektrisitet samt tetthet til naturen i Mærradalen underbygger prosjektets grønne profil.


Oppdragsgiver—
OBOS/AF-Gruppen

Oppdrag—
Landskapsplan fra detaljregulering til detaljprosjekt og bygging.

Samarbeid—
A-LAB

Transformasjonen skal skje i flere trinn på en tomt med over 15 meters høydeforskjell. Terrenget skaper fem universelt tilgjengelige terrasser som forholder seg til de nye byggene. Terrassene er tilrettelagt som felles møteplasser med oppholds­arealer, lekeplasser, sykkelverksted, frodige beplantninger, og skrånende flater som gir gode oppholdsarealer og varierte aktivitets­soner. De er tilgjengelige fra en sentral akse, som også fungerer som en allmenn gangforbindelse til Mærradalen.

Beplantningen tar utgangspunkt i stedets karakter og inviterer elvedalen inn i gårdsrommet gjennom myke terrengformasjoner, overvannshåndtering og stedegen vegetasjon, med mer kultivert overgang mot privat uterom.


#
#
# # # # #