Ruseløkkveien mulighetsstudie

Det er stort potensiale til å skape en levende og bærekraftig byakse med økt byliv og bedre skolevei til fots langs Ruseløkkveien. Aksen kan fremme mer bevegelse til fots, og også bidra til at Nationaltheatret stasjon blir det naturlige valget når man skal gå til Filipstad brygge 1, Aker brygge, Tjuvholmen og den nye bydelen Filipstad.


Ruseløkkveien har ressurser på aksen fra Slottsparken til den nye bydelen Filipstad. Butikker med spennende profil, Oslo konserthus, kafèer, Cort Adelers plass, restauranter, en park som kan bli bra og Norges beste dagligvarebutikk fra august 2021.

Ved å løfte Ruseløkkveien med mer grønt, sitteplasser, en god standard for utførelse og bedret belysning, kan man invitere flere av aktørene og brukere til gjennomgang og opphold. Når flere folk bruker aksen til gjennomgang og opphold, vil en styrket mikroøkonomi være en naturlig gevinst, samt at det er mange muligheter for å skape nye aktører i Ruseløkkveien som forsterker den positive utviklingen.

Prosjektet baserer seg på fire løft som kan bedre Ruseløkkveien og aksen som helhet: sosiale møteplasser og fellesskap, en grønn, fotgjengerprioritert akse, overvannshåndtering og tilførsel av attraktive og spennende elementer. Ruseløkkveiens historie er mangfoldig, som danner grunnlag til en ny styrking av aksen fremover.

Aksen blir delt i fire unike soner som sammen skaper en unik og variert opplevelse: Vika Terrasse (kultur), Ruseløkka (aktivitet), Nedre Munkedammen (nabolaget) og Filipstad (ny bydel ved fjorden). Endelig kan Ruseløkkveien bindes sammen og forene viktige destinasjoner i Oslo.


# #