Ski hageby

En kortreist hageby et steinkast fra det nye Ski sentrum

Ski hageby befinner seg i et etablert skogsområde mellom Follos kulturlandskap og den omfattende utviklingen av den nye Ski sentrum, som blir snart bare 10 minutter unna Oslo sentrum. Møtet mellom by og land ble vår inspirasjon for dette prosjektet – å skape en unik og intim hageby sykkelavstand fra alt byen ha å tilby.


Oppdragsgiver—
Solon Eiendom

Samarbeid—

R21 arkitekter


Alle av Skogsnarveiens nye rekkehus får sin egen frodig hage, med direkte tilgang til parkdraget, prosjekts felles grønne uterom. Parkdraget er utformet som en sosialt og sammenhengende sentralpark med lek, trening, og små møteplasser hvor du blir godt kjent med dine naboer. Ulike sittegrupper og benker og stimulerer til sosialt samvær, møte venner eller ta seg en tur i parken. Videre vil belysning av gangveier sikre at det oppleves trygt og oversiktlig gjennom hele døgnet og året. Sentralparken kobler seg til etablerte tursti og sykkelveier i området slik at man enkelt kommer seg ut i naturen og samtidig raskt inn til byen.

For å bevare områdets kvaliteter blir mange store trær bevart rundt det nye landskapet som tar form på Skogsnarveien, med et tydelig grønt preg. Eksisterende skog og eng bidrar til prosjektets grønne profil, håndtering av overvann og skaper naturlige lekeplasser. Planlagt vegetasjon tar utgangspunkt i stedegen vegetasjon med supplering av blomstrende trær, busker, stauder og prydgress og gir variasjon av farge og blomstring gjennom året. Det er også planlagt frukttrær, bærbusker og andre spiselige vekster i fellesområdene og vil således bidra til opplevelse, stimulering av sansene og gi identitet til boligområdet. Høy kvalitet av materialbruk i fellesarealene og private uterom spiller på lag med kvalitetene i arkitekturen og passer godt inn i omgivelsene på stedet.


# # # # # #