Solbergskogen Pluss

Solbergskogen Pluss blir et tett men grønt boligområde, med ca. 400 boenheter. Prosjektet organiseres langs tre akser - en sosialakse med hovedbevegelse og møtesteder, og en blågrønn akse med overvannshåndtering, lek og aktivitet. I tillegg tar prosjektet tak i og styrker en eksisterende skogskorridor. Solbergskogen ligger i fin sykkelavstand fra sentrum og togstasjonen i Ski, og prosjektet setter søkelys på økologiske kvaliteter, grønn mobilitet og myke trafikanter.


Oppdragsgiver: Selvaag Bolig

Oppdrag: Detaljregulering

Samarbeid: SJ/AART Architects

Det vil være kun 15 min til Oslo S, men likevel umiddelbar nærhet til skogen og marka. Å tilføre nye verdier og binde sammen områder som tidligere har vært adskilt av store næringseiendommer er viktige mål i prosjektet. Dette har blitt oppnådd ved å ta tak i eksisterende by- og landskapsstrukturer og styrke de eksisterende kvalitetene og forbindelsene i området med de tre aksene og strategiske tverrforbindelser.

Bebyggelsen organiseres i tre rader som definerer korridorene i prosjektet, sosialaksen, den blågrønne aksen og skogskorridoren. Sosialaksen inkluderer torg, tun og lekeplasser, og skaper en tydelig og inviterende forbindelse gjennom prosjektet, til skogen og marka. Dette er prosjektets «felles oppholdsrom», og bilkjøring skjer kun ved nødvendighet. Beboerparking er i kjelleren, mens all gjesteparkering legges i ytterkant av prosjektet.

I den blågrønne aksen ligger hovedtyngden av lek- og aktivitetsområder med større flater for lek og ballspill. Aksen følger områdets naturlige lavpunkt og overvannet brukes som verdi og kvalitet, med vannspeil og frodig våtmarksbeplantning som bidrar med god økologisk funksjon.

Skoglandskapet trekkes inn i og gjennom prosjektet, og styrker de eksisterende landskapsstrukturene for å skape en følelse av at prosjektet er integrert i marka.


#
#
# #
#
#