Ulsrud

Ulsrud ligger langs T-banen mellom Oppsal og Bøler i bydel Østensjø øst i Oslo. Utviklingsområdet er i dag en næringsklynge med bilbaserte virksomheter, i et boligområde med mangel på møteplasser for beboerne. Gjennom arbeidet med randsoneanalyse, anbefalingskart og illustrasjonsprosjekt foreslår SOLA å skape et boligområde med et mangfold av møteplasser med forankring i stedet og historien.


Oppdragsgiver: Opsahl Utvikling

Oppdrag: Mulighetsstudie

De nye møteplassene spiller på lag med nærområdet og er Ulsrudparken, Ulsrud torg og Skoleparken. Den blågrønne aksen Strøket binder sammen møteplassene og de private boligområdene, og tilrettelegger for små sosiale soner, overvannshåndtering og biologisk mangfold i utviklingsområdet. Langs General Ruges vei åpnes Bølerbekken opp. Overvann fra hele tomta ledes hit, og bekken skaper herlighetsverdier langs en viktig transportåre i nærområdet.

Ulsrudparken retter seg mot historiske Ulsrud gård, og skaper en klassisk park for nabolaget. Ulsrud torg er det kommersielle senteret, og tilbyr hverdagsfunksjoner som dagligvarebutikk og apotek, og uformelle møteplasser. Skoleparken spiller på lag med Østmarka skole, og tilbyr både beboerne i området og elevene på skolen aktivitet og naturlek i det grønne.


#
#
#