Urtekvartalet

Utviklingen av Urtekvartalet består av gate- og byromsutforming i forbindelse med rehabilitering og nybygg av kontor- og næringsbygg på Grønland i Oslo.

Utearealene skal være av høy kvalitet og det planlegges en frodig og variert passasje gjennom prosjektet med større og mindre torg for opphold, aktivitet og lek. I prosjektets nordlige avgrensing, Urtegata anlegges et gatetun som knyttes sammen med passasjen gjennom utforming og materialbruk.


Oppdragsgiver—
Eiendomsspar AS

Oppdrag—
Alle faser fra detaljregulering til bygging

Samarbeid—
A-LAB


Prosjektet omfavner transformasjon og utvikling av et næringsbygg til et høykvalitets kontor- og næringsbygg med tilhørende gater og byrom. Prosjektet er lokalisert sentralt i Oslo og det tilrettelegges for sykler inkl. innendørs parkering og eget sykkelverksted. Sentralt i uterommene er den nye tverrforbindelsen, Urtepassasjen, som deler opp kvartalet og bringer menneskene inn imellom bygningsmassene og aktiviserer stedet.

Beplantningen tar utgangspunkt i stedets karakter og overvann planlegges i åpent system med fokus på estetiske løsninger.

Transformasjonen skal skje i 3 trinn: rehabilitering av eksisterende bygg, nybygg på 25000m² og til slutt nybygg på 6000m².


# # # # #