Urtekvartalet

Utviklingen av Urtekvartalet består av gate- og byromsutforming i forbindelse med transformering av eksisterende bygningsmasse og oppføring av nye bygg. Det skal bli kontor- og næringsbygg, og undervisningsbygg på Grønland i Oslo. Urtepassasjen blir en ny grønn forbindelse mellom Grønland og Akserselva. SOLA har stått for landskapsplan til detaljregulering og forprosjekt, i samarbeid med A-LAB.


Oppdragsgiver—
Eiendomsspar AS

Oppdrag—
Alle faser fra detaljregulering til bygging

Samarbeid—
A-LAB


Prosjektet omfavner transformasjon og utvikling av et næringsbygg til et høykvalitets kontor- og næringsbygg, og undervisningsbygg. Prosjektet er lokalisert sentralt i Oslo og det tilrettelegges for sykler med innendørs parkering og eget sykkelverksted. Sentralt i uterommene er den nye tverrforbindelsen, Urtepassasjen. Den deler opp kvartalet og bringer menneskene inn mellom bygningsmassene og aktiviserer stedet. Utearealene skal være av høy kvalitet. Det planlegges en frodig og variert passasje gjennom prosjektet med torg for opphold, aktivitet og lek. I prosjektets nordlige avgrensning, I Urtegata anlegges et gatetun som knytter sammen nytt og gammelt. I passasjen skal det gjenbrukes eksisterende naturstein til ny utforming. Ny og gammel naturstein blandes og legges i pikselerte formater.


Beplantningen tar utgangspunkt i stedets karakter, og overvann planlegges i åpent system med fokus på funksjonelle og estetiske løsninger.


Transformasjonen skal skje i 3 trinn: rehabilitering av eksisterende bygg, nybygg på 25000m² og til slutt nybygg på 6000m².


# # # #