Aslakveien

Aslakveien 20-28 på Røa er et ambisiøst boligprosjekt med høy utnyttelse. SOLA i samarbeid med A-LAB har stått for uteromsplan til detaljregulering og tilbudstegninger for første byggetrinn. Dette har blitt gjort for Aslakveien 20 AS/OBOS.


Prosjektet omfavner transformasjon av et tidligere industriområde til et høykvalitets boligområde med grønt profil. Kun 10 min. gangavstand til Røa og Hovseter T-banestasjoner, spesiell tilrettelegging for sykler inkl. innendørs parkering, grønne tak med beplantede takterrasser, brønner for jordvarme og elektrisitet samt tetthet til naturen i Mærradalen underbygger prosjektets grønne profil.

Transformasjonen skal skje i flere trinn på en tomt med over 15 meters høydeforskjell. Terrenget skaper fem universelt tilgjengelige terrasser som forholder seg til de nye byggene. Terrassene er tilrettelagt som felles møteplasser med oppholdsarealer, lekeplasser, sykkel-verksted, frodige beplantninger, og skrånende flater som gir gode oppholds-arealer og varierte aktivitetssoner. De er tilgjengelige fra en sentral akse, som også fungerer som en almenn gangforbindelse til Mærradalen.

Beplantningen tar utgangspunkt i stedets karakter og inviterer elvedalen inn i gårdsrommet gjennom myke terrengformasjon-er, overvanns-håndtering og stedegen vegetasjon, med mer kultivert overgang mot privat uterom.


#
#
# # # # #