BK1 Dyster Eldor

Boligfeltet Dyster Eldor BK1 organiserer seg rundt tre parkmessige tun som bindes sammen av interne gatetun. Disse plassene gir rom til lek, rekreasjon og møter i nabolaget. Boligene ligger langs gatetunene, og har egne utearealer både som forhager ved adkomst, og mer private hager. Mellom rekkene med hus er det smett ut til det omkringliggende naturområdet som preger Dyster.


Samarbeid: Lie Øyen Arkitekter, In'By, Multiconsult, Solon Eiendom

De tre parktunene utnytter de forskjellige situasjonene sine. Soltunet legger til rette for rolig aktivitet, lek og opphold, naturtunet trekker skogen inn og gir plass til lek og aktivitet, og samlingstunet skaper en samlingsplass for BK1 sammen med fellesfunksjoner som samlingsrom og sykkelverksted, og adkomst til P-kjelleren.

Gatetunet som binder området sammen, har lite trafikk og gir plass til lek og sosialt liv. Her kan man lære å sykle, leke gjemsel, eller slå av en prat med en nabo på vei hjem fra jobb.

Vest i feltet er gatetunet omgitt av grønne felter med naturlek, ville planter og stor kapasitet for overvannshåndtering. Her blir naturen og klimaet synliggjort og til attraktive kvaliteter i området. Langs gatetunene er det flere smett ut mellom husrekkene, som kobler boligfeltet sammen med skogen rundt.


  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
#
#