Dyster Eldor BK2

BK2 er inngangen til det nye boligområdet Dyster Eldor, og tilby en samlingsplass med funksjoner for de eksisterende og nye boligene i området. Bussen stopper her, og inne på feltet er det et intimt sydvestvendt torg med nærbutikk og samlingslokale på den ene kanten. Allmenningen strekker seg på tvers av BK2, og trekker naturen inn i feltet og kobler det til det omkringliggende friområdet.


Samarbeid: Lund Hagem, In'By, Multiconsult, Solon Eiendom

Torget ved nærbutikken består av flere soner. Langs fasadene av bygget er det lagt til rette for sitteplasser i sola. Det er også et område for lek med naturelementer og overvann, og en mer generell flate for aktiviteter som ballspill. På torget er det også gjesteparkering for sykkel og områdets HC-parkeringsplass. De ulike belegningene på plassen er med på å dele den inn i ulike soner.

Allmenningen og gata trekker naturen inn i BK2 og trekker beboerne og besøkende i området ut i naturområdene på Dyster. Gata håndterer renovasjon og adkomst med kjøretøy til boligkvartalene, og leder frem til allmenningen som gir rom til aktivitet, opphold og naturopplevelser med planteliv og vann.

Boligene er organisert i tre kvartaler, med store nabolagshager og samlingsplasser som hjerter. Her er det lagt til rette for forsamlings- og veksthus, utendørs mulighet for langbord, og ulike oppholds- og aktivitetssoner i grøntområdene. Derfra strekker det seg flere stier gjennom det grønne til rekkehusene, og gir gode overganger fra fellesområdet til hvert enkelt hjem.


#
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
#