Brynsengveien 2

Prosjektet omfattet oppgradering av gårdsrom og forplass til addressene Bryns­engveien 2 og Østensjøveien 36. Hensikten med oppgraderingen var å tilrettel­egge for økt brukt av gårdsrommet gjennom etablering av nye møteplasser, grønne kvaliteter og en enhetlig og innbydende utforming.


Oppdragsgiver: Bryn Eiendom

Oppdrag: Skisseprosjekt, detaljprosjekt og byggefase

Brynsengveien 2 ligger på Bryn i Bydel Alna i Oslo. Forplassen preget av et stort trafikkareal med harde flater med innganger til kontorer og felles ­kantine.­ Målet med designet var å etablere en ny frodig forplass, med fokus på ombruk og introduksjon av grønne og myke materialer.

Gårdsrommet fikk nytt bygulv med marktegl i to farger, en lys og en mørk, som deler gulvet inn i ulike soner. Sonen i ytterkant av gårdsrommet beskriver rommets form, samtidig som den definerer viktige gangsoner. Sonen i midten definerer den sentrale delen av gårdsrommet.

Plantekasser i cortenstål og de viktigste møteplassene griper inn i sentral­rommet og danner soner og mindre rom i det store gårdsrommet. Plantekassene blir både romdannende elementer, men bidrar også til skjerming rundt de ulike møte­plassene og sosiale sonene.

Det oppgraderte gårdsrommet blir en tilnærmet bilfri sone, med unntak av HC-parkering og varelevering. Sykkel­parkering etableres delvis ved inngangene og delvis som overbygd sykkelskur ved innkjøring til gårdsrommet. Varme jordfarger i markdekke og møblering binder gårdsrommet sammen. Kontraster med innslag av grus markerer de viktigste sosiale ­sonene. Lunsjområdet markeres også med pergola og forplassens nye tuntre.

Ny vegetasjon og nye solitærbusker etableres for å komplettere beleggets ­varme farger og gi stedet et frodig uttrykk både i plantekasser og beplantning langs bygningene som lager grønne vegger.


#
#
#
 
#
#
#