Etterstadsletta

Etterstadløkka i Bydel Gamle Oslo skal fristilles sommeren 2023, og bydelen ønsker å oppgradere tomten til et stort, attraktivt grøntområde som skal tilhøre nabolaget. SOLA og Makershub har gjennomført en omfattende medvirkningsprosess og stedsanalyse for bydelen. Innholdet har blitt oversatt til fysisk form og innhold i et skisseforslag som balanserer behov for et rolig, grønt nærområde med en aktiv nabolagspark for folk i alle aldre. Prosjektet har avdekket et stort engasjement i nabolaget for opprusting av grøntområdet, og bydelsutvalget har fattet vedtak på grunnlag av rapporten. 
 


Oppdragsgiver—
Bydel Gamle Oslo

Oppdrag—
Medvirkning, skisseprosjekt, detaljering og oppfølging på byggeplass

Samarbeid—

MakersHub Arkitektur

Etterstadløkka friområde er et stort regulert friområde som består av to tomter som i dag benyttes til en midlertidig barnehage. Tomta fristilles sommeren 2023, og intensjonen fra Bydelen er å tilføre nye kvaliteter til glede for naboene. Mulighetsstudiet legger frem et forslag til hvordan en ny nabolagspark på Etterstadløkka kan se ut. Prosjektet har avdekket et stort engasjement i nabolaget for opprusting av  grøntområdet. Forslaget baserer seg på omfattende innspill fra et bredt spekter av beboerne i området, og på faglig stedsanalyse. 


Hovedgrepet er å introdusere nytt landskap og nytt program på området som kan brukes på ulike måter av forskjellige grupper. Samtidig streber forslaget etter å dele opp prosjektområdet i soner med ulikt aktivitets- og støynivå, i forsøk på å minimere konflikten mellom ulike brukeres behov. 
Grepet handler videre om å forsterke nærværet til det naturlige landskapet ved Alnaelva og Svartdalsparken. Dette ved å tilføre ny vegetasjon og nytt terreng, som styrker lokal grønnstruktur og lokalt biomangfold. 


Samtidig utvider skisseforslaget aktivitetsmulighetene i området ved å introdusere et variert aktivitetsprogram for folk i alle aldre. Målet er å balansere behov for et rolig, grønt nærområde med en aktiv nabolagspark. Mulighetsstudiet utgjorde grunnlag for politisk behandling. Prorosjektet er vedtatt og under videre behandling. 

 


#
#
#
#
#
 
#
#