Eufemia B7 Bispevika

SOLA i samarbeid med A-lab AS og Vedal Prosjekt AS, står for utforming av kvartalet ”B7 Eufemia” på vegne av Oslo S Utvikling AS (OSU). Gårdsrommet er heloffentlig og inngår som en av portalene til de nye byrommene i Bjørvika i Oslo.


Gådsrommet vil fremstå som et sammenhengende torg med mindre soner som veves sammen av gjennomgående elementer. Det vil være fokus rundt Eufemia-bygget, med en oppmykning og definering av møtet mellom fasade og gulv. De mindre smugene gjøres attraktive og forlokkende.

Det store portrommet utgjør siktlinjen fra operagaten og rommer inn møtet mellom fasaden og gulvet, med kunstverket som et blikkfang. Her blir belysning et viktig element. Et samlende gulv med finkornet struktur gir fokus på en intim romfølelse med elementer av gårds- og hagerom. Planlagt gjenbruk av arkeologiske funn fra området, som storgatestein fra 1870 eller bryggerester fra 1500-tallet, videreformidler ulike aspekter av Oslos historiske havneområdet.

Eufemia B7 Bispevika
#