Eufemia B7 Bispevika

Eufemias plass er et hehloffentlig gårdsrom som inngår som en av portalene til de nye byrommene i Bjørvika i Oslo.Gådsrommet vil fremstå som et sammenhengende torg med mindre soner som veves sammen av gjennomgående elementer.

Det vil være fokus rundt Eufemia-bygget, med en oppmykning og definering av møtet mellom fasade og gulv. De mindre smugene gjøres attraktive og forlokkende.


Oppdragsgiver—
Oslo S Utvikling (OSU)

Oppdrag—
Prosjektering offentlig uterom, fra rammesøknad til bygging

Samarbeid—
A-LAB


Det store portrommet utgjør siktlinjen fra operagaten og rommer inn møtet mellom fasaden og gulvet, med kunstverket som et blikkfang. Her blir belysning et viktig element.

Et samlende gulv med finkornet struktur gir fokus på en intim romfølelse med elementer av gårds- og hagerom. Planlagt gjenbruk av arkeologiske funn fra området, som storgatestein fra 1870 eller bryggerester fra 1500-tallet, videreformidler ulike aspekter av Oslos historiske havneområdet.


Eufemia B7 Bispevika
#