Grønt byrom

Sommeren 2021 ble det etablert en midlertidig møteplass og utstilling for og med trær som en midlertidig skog på Anne-Cath. Vestlys plass utenfor nye Deichmanns bibliotek i Bjørvika. Det midlertidige grønne byrommet var en del av Bykuben og Oslotrær sin satsing på flere og større grønne byrom i Oslo.


Området som ble benyttet strekker seg mellom gangforbindelsen over plassen og vannspeilet. Bevegelseslinjer, større gangveier og adkomst til biblioteket ble ikke påvirket av tiltaket og kontakt til vannspeilet og eksisterende sittekanter ble opprettholdt.

Omkring 60 trær ble fordelt på to store plantefelt, utformet som grønne øyer med kanter av treverk og dekke av gressmatter under trærne. 

Utstillingen viste frem ulike treslag som benyttes i byens parker og byrom, og formidlet kunnskap om trær og deres betydning i byen gjennom tekst og aktiviteter i løpet av sommeren. Alle trærne ble planlagt for videre utplanting i ulike kommunale grøntanlegg. 

Målet var å vekke oppmerksomhet om hvor viktige trærne er for byen og hvordan de påvirker vår opplevelse av byrommene. Med utstillingen etablerte vi et fysisk eksempel som snakker til flere sanser og møter publikum mer direkte enn digitale visualiseringer klarer.

«Øyene» trærne stod på var delvis bygget opp av tømmer fra almetrær som var felt i kommunens parker på grunn av almesyke. Dette tømmeret ble saget til og returnert til Abildsø gård, hvor det ble benyttet i opplæring av barn og unge. Kompost, kanter og gressmatter fikk også videre bruk i nærmiljøhager og grøntområder.

Blant de 17 ulike treslagene er trær som kan finnes igjen i fullmoden størrelse i byens gater og parker. I september samme år ble trærne plantet ut i en rekke ulike prosjekter, i samarbeid med kommunale aktører og innbyggere.


#
# #
# #
 
#
#
#