Hoffsveien 47-49

Hoffsveien 47-49 er et boligprosjekt hvor SOLA har stått for uteromsplan til detaljregulering i samarbeid med ATSITE. Dette har blitt gjort for OBOS, med Lund Hagem som arkitekter.


Tomten består av et skrånende terreng, med 10 meters høydeforskjell fra høyeste punkt i nordvest til laveste punkt i sørøst. Terrenget bearbeides som nivåer og skrånende flater, som gir gode oppholdsarealer og varierte aktivitetssoner.

Skrånende flater blir til slake ramper, plantefelt og sol-orienterte gressarealer, mens nivåer blir til amfi med gode sittemuligheter, trapp og lek i ulike nivåer. Amfiet griper ut mot vest som sittekanter i en gressskråning og mot øst som enkelte sittekanter i det eksisterende skrånende terreng som bevares. De største terrengspranget håndteres mellom husene i nord og syd hvilket gjør at det felles uterommet fremstår som en helhet.

Beplantningen tar utgangspunkt i stedets karakter. I øst nærheten til bekkelandskapet, med naturlig og frodig landskap. Mot vest er det mer preget av bebyggelse, med hagesteming og kultiverte planter. Beplantningen fletter seg fra øst og vest inn i den sentrale delen av området og skaper på den måte en stor berøringsflate med en frodighet, opplevelse av variasjon gjennom året og ulike rom og stemninger.


# # #