Hyen skule

Hyen skule skal bygges om med nytt tilbygg i tre og større utearealer. Den eksisterende skolen rives, og gjenbruk av skolens grunnmur danner rammen for et nytt uteanlegg med romslige og inviterende uteareal som elevene ønsker å bruke.


Oppdragsgiver: Gloppen kommune

Oppdrag: Brukermedvirkning, skisseprosjekt, detaljprosjekt og byggefase 

Den nye skolen knyttes bedre til nærområdet med gode, flotte områder med fokus på gjenbruk og funksjonalitet. Skolegården har en spennende topografi hvor nye attraktive møteplasser for barn og brukerne skal bygges.

Introduksjon av høykvalitets grønne anlegg bidrar til å skape utearealene og oppholdssoner som elevene ønsker å bruke. Det tilrettelegges for ulike type lek og aktivitet i uteanlegget samt at det legges til rette for gruppe samlinger ved de to ulike amfiene.

De nye møteplassene og lekeplassen rammes inn av grøntarealer som tar naboskogen inn i skolegården. Plantene er ikke bare til pynt, men har både økologisk og pedagogisk verdi.


#
#
#
#
#