Kvartalslek Paradis sør

Paradis sør, som er del av en større transformasjon fra industri til bolig, næringsliv og utearealer og ved Hillevågsvika sør for Stavanger sentrum. SOLA har vært landskapsarkitekt for fem prosjekter ifm. den pågående transformasjonen, og kvartalsleken rett sør for Stømsbrua er planlagt som et park- og byrom mellom de ulike bolig- og kontorbyggene.


Oppdragsgiver: Bane NOR Eiendom

Oppdrag: For- og detaljprosjekt

Området, tidligere brukt til industri og jernbane, ligger vakkert til, østvendt ved fjorden og knytter seg opp til en nylig etablert turvei som går fra Stavanger sentrum til Jåttavågen og Sandnes i sør.

Kvartalsleken er en av flere offentlig tilgjengelige uterom langs turveien som kompletterer hverandre og svarer på boligenes behov.  Området hovedsakelig planlagt som en lekeplass for barn mellom 6-12 år, utformet som et stilisert bølgende kystlandskap med sanddyner og stedegen vegetasjon. Lek og opphold er innlemmet i landskapet og flersjiktig vegetasjon skaper le og ulike rom for opphold og opplevelser. Eksisterende sykkelvei føres midlertidig rundt parken slik at området frigjøres for gående. Både gangforbindelser gjennom og rundt parken samt sykkelvei kobler turveien med hoved gang- og sykkelvei langs Consul Sigval Bergesens vei.

Overvann håndteres overfladisk, ledet til grøntarealer for fordrøyning, rensing og infiltrasjon. Materialbruken støtter opp om dette og permeable flater, som flis sand, grus og gressarmering gir taktilitet, varme og myke kvaliteter til stedet.

De ulike oppholds- og sitteområdene tilbyr mulighet til å henge, ha piknik med venner eller aktivitetsgruppen. De fleksible flatene innbyr til ulike uorganiserte aktiviteter mens lekelandskapet, lekeutstyr og apparater tilpasset bevegelseshemmede tilbyr mer programmert aktivitet. Til sammen blir kvartalsleken et sted både for nærmiljøet og de som beveger seg langs turveien.


#
#
#
#