Lilleakerveien 2A

Lilleakerveien 2A er et nyere kontorbygg på tomten som tidligere huset Lysaker Kemiske fabrik. Prosjektet er første etappe i transformasjonen av Lilleakerbyen fra kontorenklave til et moderne byområde med urbane kvaliteter og byliv.


Oppdragsgiver—

Mustad Eiendom

Oppdrag—

Alle faser

 

Samarbeid—

A-lab, Metropolis arkitektur & design

 

Bygget har en forplass og gjennomgående passasje som tidligere var lite attraktiv for ferdsel og opphold. Intensjonen med prosjektet var å forsterke aksen som en viktig ferdselsåre i området til et fremtidig torg og Trehusrekka langs Lysakerelven. Dette oppnås gjennom arkitektoniske grep, inkludert utadvendt virksomhet i de to nederste etasjene, og identitetsskapende elementer i landskapsrommene. Hovedgrepet for landskapet er å vekke assosiasjoner til skogen og elven som har vært historisk viktig for stedet.

 

Asfaltflater er transformert til et inviterende gårdsrom, med betydelig økt materialkvalitet og innslag av grønt. Belegning og ferdselsårer med slyngende linjeføring, viltvoksende stauder, skogbunnmose, tørrsteinsmurer og lav bjørkeskog inviterer publikum til en vandring gjennom et stilisert naturlandskap mellom kontorbyggene, og bjørkeskogen fungerer som møtested både for forbipasserende og arbeidere.

 


#
#
# # # # # # # # # # # #