Myrane idrettshaller og badeanlegg

SOLA har utarbeidet et forslag til Askøy sin nye folkepark i forbindelse med utbyggingen av Myrane idrettshaller og badeanlegg. Parken inviterer til aktivitet, opphold og samvær for alle kommunens innbyggere. SOLA har hatt fokus på felleskap, aktivitet og sanseopplevelser i forbindelse med bygnings- og naturmiljøer.


Samarbeid: SE Arkitektur, OBAS Entrepenør

Uteområdene og bygningene jobber på lag og beriker hverandre. De åpner seg mot hverandre: Uteområdene skaper plasser ved byggene, og byggene gir inn- og utsyn mellom aktivitetene og parken.

For å legge til rette for gode opplevelser i området, rydder prosjektet i de trafikale forholdene og bedrer trafikksikkerheten for brukerne av parken, ungdomskolen og idrettsanlegget. Det utnytter terrengforskjellen på tomta ved å legge til rette for park og hovedadkomst på kote +55, og å trekke kjørebanen til sekundæradkomst og serviceadkomst mellom Myrane idrettshall og Askøy VGS på kote +52.

Parken inneholder to nord-syd-akser for bevegelse, som kobler seg til hverandre og videre ut i nærområdet for å gjøre det spennende og morsomt å bevege seg i området. Den vestre aksen legger til rette for flyt gjennom området. Den østre aksen legger til rette for aktivitet og samhandling, med små torg og parkstrukturer. Sentralt ligger hovedadkomsten til Myrane idrettshall.

Alle har en grunn til å bruke Askøy sin folkepark, enten det er for å passere gjennom, treffe venner eller bekjente, eller drive med aktiviteter. Det legges til rette for ulike programmer, fra ballspill til å kjenne på lyngen i sansehagen. Det er alltid et sted å sette seg ned for å ta en pust i bakken eller nyte atmosfæren.


#
#