Nye Ogna skole

Studio Oslo Landskapsarkitekter DA (SOLA) gjennomførte i samarbeid med JR Arkitekter, Narud Stokke Wiig AS (NSW) og LINK Landskap en skolekonkurranse for Nye Ogna skole i Hå kommune.


Konkurransen omfattet en komplett ombygging av 1-10 en-parallell skole på 4000m2 BTA. SOLAs rolle i konkurranse var utforming av skolens utearealer. Dette inkluderte adkomst- & parkeringsarealer, inngangs- og oppholdssoner, gårdsrom, lekearealer og beplantning. Konkurransen ble ikke vunnet.


Utearealer
Perspektiv Hovedinngang
Perspektiv Gymsal