Skogmo videregående skole

SOLA vant i samarbeid med Skanska Norge AS og HUS Arkitekter en begrenset design- og priskonkurranse (med samspill) for utvidelse av Skogmo VGS med ny TIP-avdeling.


Skogmo videregående skole skal utvides til fire utdanningsprogram med ny avdeling for teknikk og industriell produksjon (TIP). Antall elever økes med 175 til 975 elever og med 20 til 170 ansatte. BTA er ca. 3500 m2 hvorav nybygg TIP er ca. 2000 m2. Utomhusanlegg knyttet til skole og flerbrukshall er 31 000 m2. Investeringskostnad 210 mill. kr hvorav 16 mill. kr for utearealet. Skolen skal i tillegg til TIP bygget får ny fellesfunksjoner som inngangsareal, auditorium, kantine, administrasjon. Prosjektet innebærer komplett ombygging av utearealene inkl. nye universell utformet adkomst- og parkeringsarealer, grøntområder samt oppholds- og aktivitetsarealer.

Prosjektets hovedgrep var å knytte sammen en ny kompakt undervisningsfløy med eksisterende arealer via et utvidet fellesrom (hjerte) i første etasje hvor ny kantine, auditoriet, bibliotek og administrasjon knyttes inn mot et felles vrimleområde og åpnes opp mot utearealene. Aktivitetstilbudet inkluderer nye samlingsarealer, amfi og "aktiv møtested" med kunstgressbane, basketbane samt treningsareal med apparater for turn, parkour og klatring


Skogmo VGS
#
#