Sørli lekepark

Utarbeidelse av helhetsplan for Sørli lekepark er en del av Områdeløft Tøyen og Bydel Gamle Oslos arbeide som skal bidra til at Tøyen oppleves som et trygt, inkluderende sted med en aktiv befolkning som vil bli boende.

Planen har som mål å øke graden av trygghet og trivsel på plassen, noe som mangler i dag. Ved å fjerne kanter og gjerder skapes en sammenhengende plass med helhetlig utforming hvor man bedre kan legge til rette for aktiviteter, lek og rekreasjon. Samtidig skaper større åpenhet bedre siktlinjer og sammenhenger på hele plassen.


Oppdragsgiver: Bydel Gamle Oslo

Oppdrag: Brukermedvirkning, helhetsplan og detaljprosjekt

Sørli er i dag en av få lekeplasser på Tøyen. Det er stort press i området, og samtidig oppleves lekeplassen som trang, mørk og utrygg.

Helhetsplanen er basert på en lengre prosess med brukermedvirkning, som en videreføring av Parkløft: Tøyen, hvor brukerne har vært med å identifisere problemer, muligheter og løsninger.

Området får en mer rendyrket funksjon som leke- og møteplass, samtidig som det skapes en åpen, multifunksjonell plass som også kan ivareta andre brukere og funksjoner.


# # # # # # # #