Tvedestrand Videregående skole

Åpen tilbudskonkurranse for å utvikle et større skole- og idrettsanlegg på en tomt med store naturkvaliteter sør for Tvedestrand sentrum i samarbeid med HUS arkitekter og Skanska.


Med fjellkoller, dalsøkk og innsjøen Mjåvann har tomta mange ulike naturkvaliteter. Naturopplevelsen var et viktig premiss i prosjektet, og planen tar utgangspunkt i den eksisterende landskapskarakteren og det hydrologiske systemet. Skole, idrettshall og idrettsbane organisert rundt dalsøkket som fører ned fra kollen til vannet.

Dalsøkket knytter samtidig skolens adkomst og skogsområdene rundt Bronsbunapen til Mjåvann. Samtidig er vannveien er forsterket og bevart.

Skolen får gode uterom gjennom hele dagen, med gode solforhold, skjerming for vind, og er tilrettelagt for rekreasjon og undervisning - verkstedenes uteplass mot sør har god utsikt over Mjåvann.

Bygget tilpasses terrenget slik at en får utganger på ulike plan, og mot ulike himmelretninger. Skolens fellesarealer og undervisningsrom har kontakt med naturen i ulike former - innenfra vil en se vannet, se skogen, se himmelen, høre regnet, se snøen på taket.


#
#
#